آموزش پاراگلایدر تهران 

آرشیو زات آکرو تیم 

آموزش حرکات آکرو اس آی وی - بیگرز
مقالات آموزشی : فرو ریختگی های اساسی بال پاراگلایدر
مقالات آموزشی : آزمون های تست ایمنی پرواز
مقالات آموزشی : چرا در پاراگلایدر به دوره SIV نیاز داریم ؟
گالری تصاویر تیم زات آکرو پاراگلایدر 
مقالات آموزشی : جمع شدگیها، توئیست و کروات در پاراگلایدر
مقالات آموزشی : طبقه بندی ابرها در هواشناسی پاراگلایدر 
مقالات آموزشی : رنج وزنی و سایز در پاراگلایدر
برگزاری مسابقات هدف زنی پاراگلایدر در سایت جنت آباد تهران از 16تا 18 مهر
آموزش پاراگلایدر تهران
مقالات آموزشی : دانلود کتاب هنر پرواز 
گالری تصاویر پاراگلایدر علی عاملی
گالری تصاویر پاراگلایدر محود لشگری
آموزش پاراگلایدر (take off)
آموزش پرواز با پاراگلایدر با تیم آموزشی ZAT
برگزاری تور آموزشی دوره ی امنیت پرواز از 22 تا 8 مهر ماه در الودنیز ترکیه
دوره ی مقدماتی آموزش پاراگلایدر طرح پاییزه و زمستانه
تیم پاراگلایدر آکروباسی
شرایط و هزینه ی پرواز تفریحی پاراگلایدر در تهران 
آموزش پاراگلایدر دوره ی امنیت پرواز
تلفن های تماس مربیان و کادر آموزشی ZATACROTEAM

zat acro team